Mathematica/Sort

Iz MaFiRaWiki

Sort je vgrajeni ukaz, ki uredi elemente seznama. Sort[seznam] uredi elemente v kanoničnem redu (od najmanjšega do največjega), Sort[seznam, p] pa uredi elemente tako kot zahteva funkcija p. Npr.

Sort[{c,a,b}]

vrne vrednost

{a,b,c},
Sort[{4, 1, 3}, Greater]

pa vrne

{4, 3, 1}.

Glej tudi

Osebna orodja