Mathematica/Solve

Iz MaFiRaWiki

Solve je vgrajeni ukaz, ki reši enačbo eqn na spremenljivko var. Npr.

Solve[x^2 -3x + 2 == 0, x]

vrne dve rešitvi

{{x -> 1}, {x -> 2}}

Podamo lahko tudi več enačb in več spremenljivk:

Solve[{x + y == 0, x - y == 0}, {x, y}]

vrne rešitev

{{x -> 0, y -> 0}}

Če ne najde nobene rešitve pa nam vrne {}

Solve[{x + y == 1, x + y == 2}, {x, y}]
{}

Glej tudi

Osebna orodja