Mathematica/Sin

Iz MaFiRaWiki

Sin je vgrajeni ukaz, ki vrne vrednost sinus dane spremenljivke. Npr.

Sin[Pi/6] = Sin[π/6]

vrne vrednost

1/2

Glej tudi

Osebna orodja