Mathematica/Rest

Iz MaFiRaWiki

Rest je vgrajeni ukaz, ki preostanek seznama, seznam brez prvega elementa. Npr.

Rest[{6,5,4,3,2,1}]

vrne vrednost

{5,4,3,2,1}

medtem ko

Rest[{{1,2},3,{4,5}}]

vrne vrednost

{3,{4,5}}

Glej tudi

Osebna orodja