Mathematica/Prepend

Iz MaFiRaWiki

Prepend je vgrajeni ukaz, ki na začetek seznama doda nov element. Npr.

Prepend[{6,5,4,3,2,1},aa]

vrne vrednost

{aa,6,5,4,3,2,1}

lahko tudi

Prepend[f[a], x + y]

vrne vrednost

f[x + y, a].

Glej tudi

Osebna orodja