Mathematica/Position

Iz MaFiRaWiki

Ukaz Position[e, v] vrne seznam pozicij, na katerih se pojavijo podizrazi izraza e, ki ustrezajo vzorcu v.

Ukaz Position[e,v,l] vrne seznam pozicij do nivoja l.

Ukaz Position[e,v,l,n] vrne seznam pozicij prvih n podizrazov v e, ki ustrezajo vzorcu v in so na nivoju do l.

Primeri

Z ukazom lahko ugotovimo, kje v seznamu se pojavi dani element:

In[1]:= Position[{a,b,a,c,d,b,c,a},b]
Out[1]= {{2}, {6}}

Namesto elementa, lahko uporabimo vzorec:

In[2]:= Position[{x + 7, a * Sin[x], x^2 - y^2}, u_ + v_]
Out[2]= {{1}, {3}}

Prvi argument je lahko poljuben izraz:

In[3]:= Position[f[g[x,y], x, h[h[x]]], x]
Out[3]= {{1, 1}, {2}, {3, 1, 1}}

Pozicijo {3,1,1} preberemo "tretji argument, prvi podargument, prvi podpodargument". Primeri z nivoji:

In[4]:= Position[{a, {a, b, c}, {{a, b}, {{a}}}, {c, a}, a}, a, 2]
Out[4]= {{1}, {2, 1}, {4, 2}, {5}}

In[5]:= Position[{x, y, {x}, x, x, x, x, x, x}, x, 1, 3]
Out[5]= {{1}, {4}, {5}}


Glej tudi

Osebna orodja