Mathematica/Plus

Iz MaFiRaWiki

x+y+z

predstavlja vsoto členov.


  • Plus[] se vzame za 0.
  • Plus[x] je x.
  • x+0 vrne x, x+0.0 pa ostane nespremenjeno.

Osnovni primeri

In[1]:=1+2+3
Out[1]=6

Plus deluje na seznamih po elementih:

In[1]:={1,2,3}+x
Out[1]=\{1+x,\,2+x,\,3+x\}
In[2]:={10,20,30}+{1,2,3}
Out[2]=\{11,\,22,\,33\}

Eksplicitna polna oblika:

In[1]:=Plus[1,2,3]
Out[1]=6

Glej tudi

Osebna orodja