Mathematica/Map

Iz MaFiRaWiki

Map je vgrajeni ukaz, ki uporabi funkcijo (prvi argument ukaza Map) na vsakem elementu seznama (drugi argument ukaza Map). Okrajšava za Map[f, seznam] je f /@ seznam. Na primer

Map[f, {a,b,c}]

vrne vrednost

{f[a], f[b], f[c]}

ali

Map[f, 2x]

vrne

f[2] f[x]

Map[f, seznam, n] uporabi funkcijo f na delih seznama določenih z nivojem n in na nižjih nivojih. Privzet nivo v ukazu Map je {1}. Na primer

Map[f, {1,{2,3},4}]

vrne vrednost

{f[1], f[{2,3}], f[4]}

medtem ko

Map[f, {1,{2,3},4}, 2]

vrne vrednost

{f[1], f[{f[2], f[3]}], f[4]}

Map[f, seznam, {n}] pa uporabi funkcijo f le na nivoju n. Tako sedaj

Map[f, {1,{2,3},4}, {2}]

vrne

{1,{f[2],f[3]},4}

Glej tudi

Osebna orodja