Mathematica/Length

Iz MaFiRaWiki

Length je vgrajeni ukaz, ki vrne število elementov seznama. Npr.

Length[{6,5,4,3,2,1}]

vrne vrednost

6

medtem ko

Length[{a,b}]

vrne vrednost

2

Lahko pa nam vrne tudi število členov danega polinoma:

Length[3+2x+x^2]

vrne vrednost

3

Glej tudi

Osebna orodja