Mathematica/Last

Iz MaFiRaWiki

Last je vgrajeni ukaz, ki vrne prvi element seznama. Npr.

Last[{6,5,4,3,2,1}]

vrne vrednost

1

medtem ko

Last[{{1,2},3,{4,5}}]

vrne vrednost

{4,5}

Glej tudi

Osebna orodja