Mathematica/Intersection

Iz MaFiRaWiki

  • Intersection[seznam1,seznam2,...] vrne urejen seznam elementov, ki so skupni vsem seznami.

  • Če so seznami mišljeni kot množice, vrne Intersection njihov presek.
  • seznami morajo imeti isto glavo, vendar ne nujno List.
  • Intersection[seznam1,...,SameTest->test] uporabi test na vsakem paru elementov iz seznami, da določi, ali sta smatrana za enaka.

Primeri

Presek teh dveh seznamov ima tri elemente.

In[1]:={a,b,c,d}\cap{b,c,d,e}
Out[1]={b,c,d}

Isti izraz na drug način.

In[2]:=Intersection[{a,b,c,d},{b,c,d,e}]
Out[2]={b,c,d}

Naslednje deluje, ker imata oba izraza isto glavo.

In[3]:=ff[a,b,c,d]\capff[b,c,d,e]
Out[3]=ff[b,c,d]

Intersection ne navede posameznega elementa več kot enkrat.

In[4]:=Intersection[{b,b,a,b,a},{a,a,a,b}]
Out[4]={a,b}

Glej tudi

Osebna orodja