Mathematica/Head

Iz MaFiRaWiki

Head je vgrajeni ukaz, ki vrne glavo izraza, na primer,

In[1]:= Head[f[x,y,z]]
Out[1]= f

Vsak izraz, tudi tak, ki ni zapisan v zgornji obliki, ima glavo. Na primer, glava seznama je List:

In[2]:= Head[{a,b,c}]
Out[2]= List

Še nekaj primerov, ki pokažejo, da ima vsak izraz v Mathematici glavo:

In[3]:= Head[42]
Out[3]= Integer

In[4]:= Head[x]
Out[4]= Symbol

In[5]:= Head[1.234]
Out[5]= Real

In[6]:= Head[x + y]
Out[6]= Plus

In[7]:= Head[3/5]
Out[7]= Rational

In[8]:= Head[2 + 3 I]
Out[8]= Complex

Glej tudi

Osebna orodja