Mathematica/First

Iz MaFiRaWiki

First je vgrajeni ukaz, ki vrne prvi element seznama. Npr.

First[{6,5,4,3,2,1}]

vrne vrednost

6

medtem ko

First[{{1,2},3,{4,5}}]

vrne vrednost

{1,2}

Glej tudi

Osebna orodja