Mathematica/Cases

Iz MaFiRaWiki

Cases je vgrajeni ukaz, naslednjih oblik: Ukaz Cases[s,v] vrne seznam elementov iz seznama s, ki zadoščajo vzorcu v. Npr.

Cases[{1,x^2,E^3,2^t^3,4},_^n_]

vrne vrednost

{x^2,E^3,2^t^3}

Ukaz Cases[s,v->p] vrne seznam uporabljenih pravil na elementih iz seznama s, ki zadoščajo vzorcu v. Npr.

Cases[{1,x^2,E^3,2^t^3,4},_^n_->n]

vrne vrednost

{2,3,t^3}

Ukaz Cases[s,v,l] vrne seznam le tistih elementov iz seznama s, ki zadoščajo vzorcu v, ki pa se nahajajo le na nivojih do vključno nivoja l. Npr.

Cases[{1,{x^2},E^3,2^t^3,4},_^n_,1]

vrne vrednost

{E^3,2^t^3}

Ukaz Cases[s,v->p,l] vrne seznam uporabljenih pravil na le tistih elementih iz seznama s, ki zadoščajo vzorcu v, ki pa se nahajajo le na nivojih do vključno nivoja l. Npr.

Cases[{1,{x^2},E^3,2^t^3,4},_^n_->n,1]

vrne vrednost

{3,t^3}

Ukaz Cases[s,v,l,n] vrne seznam prvih n elementov iz seznama s, ki zadoščajo vzorcu v in se nahajajo le na nivojih do vključno nivoja l. Npr.

Cases[{1,{x^2},E^3,2^t^3,4},_^n_,1,1]

vrne vrednost

{E^3}

Glej tudi

Osebna orodja