Matematika za tretji razred gimnazije

Iz MaFiRaWiki

Ta članek ali del članka je v delu. Veseli bomo, če ga boste dopolnili in popravili.

Kaj pomeni to opozorilo?

 1. Ploščine, površine in prostornine
  1. ploščine in obsegi ravninskih likov
  2. sinusni izrek
  3. prizma, valj, piramida, stožec, krogla
  4. prostornine in površine
 2. Kotne funkcije
  1. definicija kotnih funkcij:
   1. f(x) = sin x
   2. f(x) = cos x
   3. f(x) = tg x
   4. f(x) = ctg x
  2. lastnosti kotnih funkcij
  3. adicijski izreki in njihove posledice
  4. grafi kotnih funkcij
  5. krožne funkcije
  6. enačbe s kotnimi funkcijami
  7. uporaba kotnih funkcij
 3. Polinomi, racionalne funkcije, stožnice
  1. definicija polinoma
  2. lastnosti polinoma: stopnja polinoma, vodilni koeficient, konstantni člen
  3. računanje s polinomi, izrek o deljenju polinomov, ničle polinomov, enakost polinomov, Hornerjeva shema, graf polinoma, bisekcija, racionalne funkcije in njihovi grafi, racionalne enačbe, neenačbe, krožnica, elipsa, hiperbola, parabola, vzporedni premik stožnic,
  4. presečišča krivulj druge stopnje

Glej tudi

Osebna orodja