Matematika za drugi razred gimnazije

Iz MaFiRaWiki

Ta članek ali del članka je v delu. Veseli bomo, če ga boste dopolnili in popravili.

Kaj pomeni to opozorilo?

Vsebina

Geometrija v ravnini in prostoru

 1. kotne funkcije ostrih kotov
 2. razširitev kotnih funkcij do poljubnega kota
 3. točke, premice in ravnine v prostoru
 4. vektorji, kolinearnost, komplanarnost, baza
 5. skalarni produkt
 6. pravokotnost
 7. pravokotni koordinatni sistem v prostoru
 8. kosinusni izrek
 9. krajevni vektor, delišče daljice, težišče trikotnika

Potence in koreni

 1. lastnosti realnih funkcij: naraščanje, padanje, sodost, lihost
 2. injektivna, surjektivna, bijektivna funkcija
 3. potenčna funkcija
 4. zrcaljenje grafa funkcije preko koordinatnih osi, izhodišča in simetrale lihih kvadrantov
 5. vzporedni premik in razteg grafa funkcije
 6. inverzna funkcija
 7. koreni
 8. potence z racionalnimi eksponenti
 9. enačbe s koreni

Kvadratna funkcija in enačba

 1. kvadratna funkcija:
  1. f(x) = ax2 + bx +c
  2. f(x) = a(x - p)2 +q
  3. f(x) = a(x - x1)(x - x2)
 2. Teme, ničli in graf kvadratne funkcije.
 3. Kvadratna enačba.
 4. Uporaba kvadratne funkcije in enačbe.
 5. Kvadratna neenačba.

Kompleksna števila

 1. uvedba in geometrijska predstavitev kompleksnih števil
 2. lastnosti računskih operacij
 3. konjugirano kompleksno število in njegove lastnosti.
 4. absolutna vrednost kompleksnega števila in njene lastnosti
 5. računanje s kompleksnimi števili

Eksponentna in logaritemska funkcija

 1. eksponentna funkcija
  1. f(x) = ax , a>0, a ≠ 1
 2. lastnosti in graf eksponentne funkcije
 3. eksponentna enačba
 4. logaritem, število e in naravni logaritem
 5. prehod k novi osnovi
 6. logaritemska funkcija kot inverzna funkcija k eksponentni lastnosti in graf logaritemske funkcije
 7. logaritemska enačba
 8. eksponentna rast

Glej tudi

Osebna orodja