Matematika za četrti razred gimnazije

Iz MaFiRaWiki

Ta članek ali del članka je v delu. Veseli bomo, če ga boste dopolnili in popravili.

Kaj pomeni to opozorilo?

 1. Kombinatorika, verjetnostni račun in statistika
  1. končne množice in preslikave
  2. osnovni izrek kombinatorike
   1. pravilo vsote
  3. permutacije, permutacije s ponavljanjem, variacije, variacije s ponavljanjem, kombinacije, binomski izrek
  4. elementarni dogodki verjetnost dogodka, pogojna verjetnost in neodvisni dogodki
  5. grupiranje in prikazovanje podatkov
  6. aritmetična sredina in standardni odklon
 2. Zaporedja in diferencialni račun
  1. definicija zaporedja, lastnosti zaporedja: naraščanje, padanje, omejenost, aritmetično in geometrijsko zaporedje, vsota n členov aritmetičnega in geometrijskega zaporedja, limita zaporedja, vrste, popolna indukcija, geometrijska vrsta
  2. obrestno-obrestni račun
  3. limita funkcije, zveznost, odvod, tangenta, diferencial in aproksimacija z odvodom, ekstremi in stacionarne točke
  4. nedoločeni integral, računanje integrala z uvedbo nove spremenljivke
  5. določeni integral, računanje ploščin ravninskih likov in prostornin rotacijskih teles

Glej tudi

Osebna orodja