Matematični izrazi v MaFiRaWikiju(Seminarska naloga 2011)

Iz MaFiRaWiki

Matematični izrazi v MaFiRa Wikiju

 1. Naloga: ugotovite in preverite, kako je mogoče v MaFia Wikiju zapisovati matematične izraze. Z zgledi prikažite nekatere znane matematične formule.
x2, x2, φ, ψ, μ \in
 1. Viri:
  1. Urejanje strokovnih besedil - matematični izrazi: [[1]]
  2. Šola učenja Latexa - [[2]]
  3. Drug način vstavljanja - Pomoč pri urejanju - [[3]]
 2. Predavatelj, avtor: Darja Celcer
 3. Seminar: 4.4.2011
 4. Predstavitev:vir predstavitve.
 5. Seminarska naloga: vir za nalogo
 6. Primeri: Vstavljanje matematičnih izrazov
 7. Kvizna vprašanja: (http://spiri.fmf.uni-lj.si/ucilnica1011/mod/quiz/view.php?id=1608)
  1. S pomočjo katerega ukaznega gumba vstavimo matematično formulo v LaTexu?
   1. Slika:kjikisk.png
   2. Slika:krnekfiii.png
   3. Slika:slika34ji.png
  2. S pomočjo katerega znaka vstavimo vse matematične izraze v LaTexu?
   1. |
   2. \
   3. /
  3. Kako zapišemo ulomek \frac{a}{b}?
   1. \frac(a)(b)
   2. \frac[a][b]
   3. \frac{a}{b}
  4. S pomočjo katerega znaka vnašamo indekse?
   1. -
   2. _
  5. S pomočjo katerega ukaza vnašamo kvadratni koren?
   1. \surd
   2. \sqrt
  6. S pomočjo katerih dveh znakov še drugače vstavimo relacije, operacije,...?
   1. $ ;
   2. & ;
   3. & :
Osebna orodja