Matematični izrazi v MaFiRaWikiju(Seminarska naloga)

Iz MaFiRaWiki

Matematični izrazi v MaFiRa Wikiju

 1. Naloga: ugotovite in preverite, kako je mogoče v MaFia Wikiju zapisovati matematične izraze. Z zgledi prikažite nekatere znane matematične formule.
x2, x2, φ, ψ, μ \in
 1. Viri:
  1. Urejanje strokovnih besedil - matematični izrazi: [[1]]
  2. Šola učenja Latexa - [[2]]
  3. Drug način vstavljanja - Pomoč pri urejanju - [[3]]
 2. Predavatelj, avtor: Suzana Kržičnik
 3. Seminar: 29. 3. 2010
 4. Predstavitev:
  1. Slika:Predstavitev.pdf
 5. Seminarska naloga:
  1. Slika:Seminarska naloga.pdf
 6. Primeri:
  1. Vstavljanje matematičnih izrazov v MaFiRa Wiki
 7. Kvizna vprašanja:
  1. S pomočjo katerega ukaznega gumba vstavimo matematično formulo v LaTexu?
   1. Slika:vodoravna črta.png
   2. Slika:matematičen izraz.png
   3. Slika:notranja povezava.png
  2. S pomočjo katerega znaka vstavimo vse matematične izraze v LaTexu?
   1. /
   2. \
   3. |
  3. S katerim ukazom negiramo binarne relacije?
   1. \not
   2. /not
   3. not
  4. Kako zapišemo n-ti korem od števila a?
   1. \sqrt[n]a
   2. \n sqrt a
  5. Kater izraz vstavljanja a12 je pravilen?
   1. a ^ {12}
   2. a ^ 12
  6. S pomočjo katerih dveh znakov še drugače vstavimo relacije, operacije, grške črke,...?
   1. $, ˇ
   2. &, ;
   3. <, >
Osebna orodja