Masno število

Iz MaFiRaWiki

Ta članek ali del članka je v delu. Veseli bomo, če ga boste dopolnili in popravili.

Kaj pomeni to opozorilo?

Masno število (oznaka A) je število nukleonov v atomskem jedru. Je tudi dokaj dober približek mase atoma, izražene z atomsko enoto mase. Zapišemo ga levo zgoraj ob oznaki elementa: {}^A\!X.

Število protonov v jedru določa vrstno število Z, število nevtronov pa njuna razlika:

N = AZ.

Atomi z enakim vrstnim številom predstavljajo nek element, pri tem pa imajo lahko različno masno število. Pravimo jim izotopi danega elementa.

Osebna orodja