Marko Razpet: Figurativna števila skozi zgodovino

Iz MaFiRaWiki

Povzetek. Čeprav figurativna števila niso med najpomembnejšimi temami matematike, obstaja o njih kar bogata literatura. Podali bomo samo kratek pregled zgodovine figurativnih števil, zlasti večkotniških. Pokazali bomo njihove konstrukcije in vpeljavo rodovnih funkcij. Spoznali bomo, da so figurativna števila povezana z nekaterimi drugimi vejami matematike.

Osebna orodja