Marcus du Sautoy: The Story of Maths. To Infinity and Beyond.

Iz MaFiRaWiki

Povzetek. Zadnji, četrti del pripoveduje o Hilbertu, o njegovih znamenitih 23 problemih, Cantorju, Poincaréju, Gödlu in drugih pomembnih matematikih in matematičnih problemih ter matematičnih idejah zadnjih 200 let. Zgodba se zaključi s kratkim povzetkom celotne zgodovine matematike, ki je predstavljena v vseh štirih delih.

Osebna orodja