Marcus du Sautoy: The Story of Maths. The Frontiers of Space.

Iz MaFiRaWiki

Povzetek: V prvih dveh delih smo se sprehodili skozi zgodovino matematike od starega Egipta do Fibonaccija, Tartaglie in Cardana. V tretjem delu pa bodo glavne vloge odigrali pomembni matematiki, na primer Descartes, Fermat, Newton, Leibniz, Bernoulliji, Euler, Gauss, Riemann, Bolyai. Spoznali bomo njihovo delo in pomen za nadaljnji razvoj matematike in drugih znanosti.

Osebna orodja