Marcus du Sautoy: The Story of Maths. Disc Two. To Infinity and Beyond.

Iz MaFiRaWiki

Zadnja, četrta epizoda pripoveduje o Hilbertu, o njegovih 23 problemih, Cantorju, Poincaréju, Gödlu in drugih pomembnih matematikih in matematičnih problemih ter matematičnih idejah zadnjih 200 let. Epizoda se zaključi s kratkim povzetkom celotne zgodovine matematike, ki je predstavljena v vseh štirih epizodah.

Projekcija traja približno 60 minut.

Osebna orodja