Marcus du Sautoy: The Story of Maths. Disc Two. Frontiers of space.

Iz MaFiRaWiki

V prvih dveh delih smo se sprehodili od matematike starega Egipta do Fibonaccija, Tartaglie in Cardana. V tretjem delu pa se bomo srečali s pomembnimi matematiki, na primer Descartesom, Fermatom, Newtonom in Leibnizem in spoznali njihov pomen za nadaljnji razvoj matematike in drugih znanosti.

Osebna orodja