Mapa v skupni uporabi (Windows)

Iz MaFiRaWiki

Da lahko dajemo mape v skupno rabo, moramo za to imeti določene pravice. To pomeni, da moramo biti član skupine Administrators, Power Users ali Server Users.

NTFS nam omogoča, da določene mape damo v skupno rabo. Z dodeljevanjem pravic določimo komu. Dajanje map v skupno rabo (Sharing) pride do izraza predvsem pri delu na mreži. Če imamo dostop do nekega računalnika preko mreže (ikona My Network Places na omizju) in je na tem računalniku dana kaka mapa v skupno rabo (in seveda imamo dovoljenje, da do nje dostopamo), potem, ko kliknemo na ta računalnik, vidimo, da se nam odpre dostop do te mape. Če nobena mapa na danem računalniku ni dana v skupno uporabo, potem enostavno na tem računalniku ne vidimo nobenih map ali podmap, četudi bi kot uporabnik z mreže imeli vse pravice za brskanje po mapah na danem računalniku (to bi lahko gledali, če bi se direktno prijavili na ta računalnik).

Mapo damo v skupno rabo tako, da kliknemo z desno tipko miške na mapo, izberemo Properties (Lastnosti) in zavihek Sharing (Skupna raba). V njem izberemo možnost Share this folder (Daj to mapo v skupno rabo).

V polje Share name (Ime omrežnega sredstva) vpišemo, pod katerim imenom bomo dali mapo v skupno rabo. Če za imenom, ki smo ga izbrali, napišemo še znak dolar($), smo dali mapo v skupno rabo kot mapo, ki je ostalim v omrežju nevidna. Do skrite mape dostopamo tako, da v naslovni vrstici ročno napišemo pot do mape, ki smo jo dali v skupno rabo. Pri tem ne smemo pozabiti napisati znak za dolar.

V polje Comment vpišemo morebitne komentarje v zvezi z mapo. Z možnostjo User limit lahko nastavimo, koliko uporabnikov lahko naenkrat dostopa do mape. Izbiramo med Maximum allowed (kolikor pač zmoreta računalnik in mreža) ali pa Allow in vnesemo omejitev. Če kliknemo na gumb Permissions, lahko nastavimo dovoljenja za dostop preko mreže v deljeno mapo. Z gumbom Caching lahko nastavimo, kako se delajo kopije datotek v deljeni mapi na računalnikih, ki dostopajo do te mape.

Administracijska skupna raba

Windows XP Professional avtomatično dodeli v skupno rabo določene mape z namenom oddaljene administracije. V skupno rabo so dani vse particije (C$, D$, .... ), mapa Winnt z imenom Admin$, in mapa, ki vsebuje tiskalnike z imenom Print$.

Na administracijsko dodeljeno skupno rabo se lahko priključijo samo tisti, ki so v administratorski skupini.

Nadzor map v skupni uporabi

Computer Management, Share folders omogoča nadzor nad mapami, ki jih imate v skupni rabi Na voljo imate tri zavihke:

Slika: Nadzor.jpg

Shares (Omrežna sredstva)

Zavihek Shares prikazuje:

 • Seznam vseh map,ki so v skupni rabi
 • Lokalna pot na disku
 • Vrsta povezave
 • Število trenutno vzpostavljenih povezav.


Sessions (Seje)

Zavihek Sessions prikazuje:

 • Uporabniški račun, ki dostopa do map v skupni rabi
 • Računalnik iz katerega dostopa do map v skupni rabi
 • Vrsto povezave
 • Število odprtih dokumentov
 • Trajanje povezave


Open files (Odprte datoteke)

Zavihek Open files prikazuje:

 • Odprte mape in dokumente
 • Uporabniški račun, ki jih uporablja
 • Način dostopa (Branje Pisanje)


V vsakem trenutku se lahko odločimo in prekinemo povezavo z uporabnikom, ki nam povzroča težave. Če uporabnika odklopimo od vira, to ne pomeni, da ne more zopet doseči dokumenta ali mape. Uporabniku je dovolj, da zopet klikne na mapo ali dokument in vzpostavi povezavo. Če želimo uporabniku trajno prekiniti povezavo moramo ukiniti NTFS dovoljenje za dostop do map in dokumentov.


Dostop do omrežne mape brez povezave

V omrežju lahko dostopamo do map, ki jih uporabniki na drugih računalnikih nudijo v skupno rabo. Običajno se dokumenti nahajajo na strežniku, ki je vedno dosegljiv. V primeru napake v omrežju ali odpovedi strežnika pa imamo težavo, ker ne moremo dobiti dokumentov.

Windows XP Professional omogoča uporabo dokumentov brez povezave (Offline). Delovna postaja, ki ima omogočeno offIine uporabo dokumentov si na lokalnem disku naredi kopijo dokumentov. Tako imamo omogočen dostop do dokumentov, tudi ko strežnik ni na voljo. Sinhronizacija se izvrši pri vzpostavitvi omrežne povezave in pri prijavi ali odjavi.

Za Offline uporabo map in dokumentov morata imeti nastavljeno tako strežnik, kakor tudi delovna postaja.

Uporaba dokumentov brez povezave ni priporočena na tistih mapah, do katerih ima več uporabnikov dostop

V primeru izgube povezave s strežnikom, se nam prikaže sporočilo da delamo brez povezave, Pri ponovni vzpostavitvi povezave nas računalnik opozori, da moramo izvesti sinhronizacijo.

Osebna orodja