Mapa

Iz MaFiRaWiki

Datoteke so v računalniku organizirane v mape. Mape imajo drevesno strukturo - vsaka mapa se lahko deli na podmape, vsaka podmapa na podpodmape,... Mapa ima svoje ime in pot.

Po sistemu map se lahko premikamo preko programov My Computer, Windows Explorer,...

Vsebina

Delo z datotekami in mapami

Osnovne operacije z mapami:

  • Ustvarjanje in odpiranje nove mape
  • Preimenovanje mape
  • Brisanje mape
  • Kopiranje mape
  • Premikanje mape


Ustvarjanje, preimenovanje in odpiranje datotek oz.mape

Novo mapo odpremo v oknu Moji dokumenti, kliknemo na Datoteka - Novo - Mapa, in v oknu se nam pojavi mapa z imenom Nova mapa.

Drugi način ustvarjanja nove mape je, da na prazno površino, kjer želimo ustvariti novo mapo kliknemo z desno tipko in v spustnem meniju izberemo novo/mapa.

Takoj ko je mapa ustvarjena se nam njeno ime obarva modro in utripa. Zadaj lahko mapo preimenujemo. Imena mape so lahko poljubno dolga (do 255 znakov).

Če mape ne preimenujem takoj, jo lahko preimenujemo kasneje.

  1. Način: Kliknemo na to Novo mapo z desno tipko in odpre se nam spustni meni v katerem izberemo "Preimenuj", nato napišemo želeno ime in kliknemo v prazen del okna.
  2. Način: Z enim klikom označimo mapo nato 1x kliknemo v napis Nova mapa, napišemo željeno ime in kliknemo enter ali kamorkoli izven ikone. S tem potrdimo spremembo imena.

Če smo se v imenu mape zmotili in bi jo radi ponastavili na prejšnje ime, lahko razveljavimo spremembe s kombinacijo tipk "Ctrl + Z" ali s pomočjo spustnega menija, ki ga dobimo s klikom na "Urejanje"/"Razveljavi".

Mapo odpremo tako, da nanjo dvokliknemo. Če smo manj spretni z dvoklikom jo lahko z enim kliom označimo in pritisnemo enter.

Iskanje datotek in map

Operacijski sistem omogoča iskanje izgubljenih datotek ali map po celotnem disku. Dovolj je, če napišemo katerikoli del imena in program za iskanje nam bo pokazal seznam vseh zadetkov, ki ta del imena vsebujejo.

V meniju Start izberemo program Search (Iskanje). Isti ukaz sprožimo s klikom na ikono "Iskanje" v opravilni vrstici raziskovalca ali z desnim klikom na mapo, če želimo iskati po njeni drevesni strukturi. Odpre se nam pogovorno okno v katerega vpišemo ime datoteke, ki jo želimo poiskati.

Če želimo določiti natančnejše pogoje iskanja, si lahko pomagamo z nadomestnima znakoma * in ?. Zvezdica (*) nadomesti poljuben niz na začetku ali koncu besede, medtem ko (?) nadomesti le eno črko.

Lahko si pmagamo tudi s končnicami datotek.

Naprimer: *.doc bo poiskal se Word dokumente, ki se nahajajo na cilju, ki smo ga določili.

Za lažje iskanje lahko nastavimo tudi čas ustvarjanja oz. spreminjanja dtoteke, velikost, del besedil v dokumentu...

Pred iskanjem lahko tudi določimo cilj kje naj program išče datoteke in ali naj jih išče samo v nadrejeni mapi ali tudi v njenih podmapah (tudi skritih in sistemskih mapah.

Kopiranje in premikanje datotek in map

Kopiranje in premikanje datodek izvajano z naslednjimi ukazi: Cut (Izreži), Copy (Kopiraj) in Paste (Prilepi).

Ukaze najdemo v meniju Edit (Urejanje), v priročnem meniju ter orodni vrstici.

Pri postopku premikanja oziroma kopiranja sodeluje poseben del pomnilnika, ki mu rečemo clipboard (odložišče). Vanj operacijski sistem shranjuje predmete, ki jih želimo premakniti oz. kopirati. Za premikanje uporabimo ukaza Cut in Paste, za kopiranje pa Copy in Paste.

Kopiranje in premikanje lahko izvedemo tudi z vlečenjem elementa. Če želimo predmet premakniti, ga primemo z miško in ga povlečemo v izbrano mapo, če ga želimo samo kopirati, pa poleg tega držimo tipko Ctrl.

Zgodi se, da želimo kopirati več datotek hkrati. Za izbiro več elementov klikamo nanje z miško in hkrati držimo Ctrl, za označevanje več elementov v stolpcu hkrati pa kliknemo prvega in zadnjega in hkrati držimo tipko Shift.

Brisanje in obnavljanje datotek in map

Hkrati lahko brišemo eno ali več datotek. Pri brisanju mape se nam avtomatično omogoči brisanje vse njene vsebine. Brisanje izbranih elementov izvedemo tako, da z desno miškino tipko kliknemo na eno izmed označenih datotek in v priročnem meniju zberemo Delete (Izbriši). Podoben ukaz je tudi v Explorerjevem meniju File, uporabimo lahko gumb s križcem v orodni vrstici, najenostavneje pa stvari zbrišemo tako, da označimo želene datoteke ali mape in pritisnemo tipko Delete.

Pri ukazu izbriši seveda sprva ne gre za dokončen zbris, bolj za "vreči element v koš". Okenski program Recycle Bin (Koš) namreč omogoča povrnitev vseh datotek, ki smo jih po brisanju pomotoma vrgli vanj. Postopek obnovitve je enostaven, v košu moramo le najti datoteke in aktivirati njihovo obnovitev. Ko najdemo datoteko v košu, jo označimo in v priročnem meniju izberemo Restore (Obnovi). Če se želimo naših elementov v košu dokončno znebiti potem v programu Recycle bin pod menijem File izberemo ukaz Empty Recycle Bin (izprazni koš).

Dokončno pa lahko datoteko oziroma mapo zbrišemo že v prvem koraku, brez da bi vsebino "vrgli" v koš, s kombinacijo tipk Shift+del.

Osebna orodja