Magnusov pojav

Iz MaFiRaWiki

Ta članek ali del članka je v delu. Veseli bomo, če ga boste dopolnili in popravili.

Kaj pomeni to opozorilo?

Magnusov pojav je pojav Magnusove sile, ki deluje pravokotno na smer vrtenja in smer gibanja vrtečega se telesa, ki se giblje skozi tekočino (npr. zrak). Najpogosteje je opazen pri športih z žogo.

Kvalitativno ga pojasni Bernoullijeva enačba, če predpostavimo, da je tekočina neviskozna. Zaradi vrtenja se na obeh straneh telo različno hitro giblje glede na tekočino, kar povzroči različna tlaka, razlika tlakov pa silo, ki deluje na telo.

Glej tudi

Osebna orodja