MaFiRaWiki:Avtorske pravice

Iz MaFiRaWiki

V osnovi je vsebina (torej vsi prispevki uporabnikov) v MaFiRaWiki avtorsko zaščitena z ustrezno zakonodajo (Zakon o avtorski in sorodnih pravicah). Poleg tega uporablja MaFiRaWiki eno od licenc Creative Commons, kar pomeni, da se avtorji prispevkov odrekajo določenim avtorskim pravicam pod določenimi pogoji.

Vrsta licence, ki jo uporablja MaFiRaWiki pogojuje priznanje avtorstva, dovoljuje le nekomercialno uporabo in še to samo z deljenjem pod istimi pogoji. Ta licenca dovoli uporabnikom avtorsko delo in njegove predelave reproducirati, distribuirati, dajati v najem, priobčiti javnosti in predelovati samo pod pogojem, da navedejo avtorja, da ne gre za komercialno uporabo in da tudi oni naprej širijo izvirna dela/predelave pod istimi pogoji.

Kateri koli od teh pogojev se lahko razveljavi, če zato dobite dovoljenje imetnika avtorskih pravic.

Zavedajte se, da kljub temu, da lahko pod določenimi pogoji brezplačno uporabljate vsebino MaFiRaWiki, to ne pogojuje točnosti le-te. Več o tem si lahko preberete v zanikanju odgovornosti.

Osebna orodja