Ls (Linux)

Iz MaFiRaWiki

Z ukazom ls si ogledamo vsebino imenika. Ta ukaz prikaže vse datoteke in imenike, ki so v zahtevanem imeniku. Pri tem je privzeti imenik trenutni imenik. Vsebino razporedi po abecedi, če ni podan noben argument (npr. -sort). Skritih datotek in imenikov, katerih ime se začenja s piko, ukaz ls ne prikaže. Če jih želimo imeti v izpisu, zapišemo ukaz s parametrom ls -a. Ta omogoči prikaz tudi skritih datotek. Izčrpnejše poročilo o datotekah pa dobimo z ukazom ls -al.

Prva vrstica izpisa vsebine imenika nam pove, koliko blokov po 1kB zasedejo datoteke v tem imeniku. Tej vrstici sledi izpis datotek in imenikov z njihovimi lastnostmi.

Dovoljenja datotek in njihov značaj so opisana v prvem stolpcu. Prvi znak stolpca nam pove, kakšna je datoteka. Navadne datoteke so označene z vezajem, imeniki s črko d.

Znaku, ki opredeli značaj datoteke, sledi devetmestna oznaka, ki predstavlja dovoljenja datotek (glej Sistem pravic (Linux)). Prva trojica črk r w x označuje, katere pravice do dostopa ima lastnik datoteke, druga katere imajo uporabniki iste skupine kot lastnik in tretja katere pravice imajo vsi uporabniki.

Devetmestni oznaki sledi zapis lastnika in skupine, kateri datoteka pripada, velikost datoteke ali imenika, datum zadnje spremembe in njeno ime. Imenik , označen z eno piko, je trenutni imenik, tisti z dvema pikama pa roditeljski imenik.

Ostali ukazi:

  • ls prikaže vse datoteke in imenike, ki so v zahtevanem imeniku.
  • ls -l izpiše lastnosti datotek in imenikov. Če nas zanimajo lastnosti določenih datotek, katerih imena podamo, ls-l poženemo s parametri, v katerih so te datoteke naštete npr. ls -l prva_datoteka druga_datoteka. Izpis se bo v tem primeru nanašal le na podane datoteke.
  • ls -t datoteke so urejene po času zadnje spremembe v njih. napisane bodo po vrsti od najnovejših do najstarejših. Če nas bolj kot starejše zanimajo najbolj sveže datoteke, vrstni red z izbiro -tr obrnemo in dobimo izpis po vrsti od najstarejših do najnovejših datotek.
  • ls -S datoteke so urejene po vrsti od največje do najmanjše. Obratno pa z ukazom -Sr.
  • ls -R rekurzivno izpiše podimenike in njihovo vsebino.
Osebna orodja