Long

Iz MaFiRaWiki

long je celoštevilski primitivni podatkovni tip z velikostjo 64 bitov. Označuje pozitivno ali negativno celo število. Uporabljamo ga predvsem v primerih, ko nam obseg int-ja ne zadostuje več oz. operiramo z naravnimi števili, ki so po absolutni vrednosti večja od 2 milijard.

 • Operacije :
  > seštevanje +
  > odštevanje -
  > množenje *
  > deljenje /
  > ostanek pri deljenju %

Glej tudi

Osebna orodja