Lomni zakon

Iz MaFiRaWiki

Ta članek ali del članka je v delu. Veseli bomo, če ga boste dopolnili in popravili.

Kaj pomeni to opozorilo?

Pri prehodu med snovema z različnima lomnima količnikoma se del svetlobe odbije skladno z odbojnim zakonom, preostanek pa nadaljuje pot pod drugačnim kotom in z drugačno hitrostjo. Za ta del svetlobe velja lomni zakon, ki se glasi:

\frac{sin \alpha}{sin \beta} = \frac{c}{c'} = \frac{n'}{n},

pri tem je α vpadni kot, β lomni kot, c hitrost svetlobe, n lomni količnik snovi, ' pa označuje snov, v katero svetloba prehaja. Kota α in β predstavljata kota med žarkom svetlobe in pravokotnico na mejo med snovema v točki, kjer se lom zgodi.

Snov z večjim lomnim količnikom je optično gostejša, snov z manjšim lomnim količnikom pa optično redkejša. Kadar svetloba prehaja iz optično redkejše v optično gostejšo snov (n < n') velja β < α, pri prehodu iz optično gostejše v optično redkejšo snov (n > n') pa velja β > α ali pa pride do totalnega odboja.

Osebna orodja