Lokalna spremenljivka

Iz MaFiRaWiki

GFDL Avtor tega članka je študent/ka PolonaVehovec.

Pripravil/a ga je pri predmetu Računalništvo 2 (FMF PRA).


Kljub temu ste vsi vabljeni k urejanju in popravkom, saj je bistvo wikija ravno v sodelovalnem delu.


V telesu metode lahko definiramo spremenljivke za uporabo znotraj te metode. Takim spremenljivkam pravimo lokalne spremenljivke in obstajajo le tako dolgo, dokler se izvajanje metode ne zaključi.

Osebna orodja