Lokalizacija

Iz MaFiRaWiki

Lokalizacija je prilagajanje programa različnim svetovnim jezikom in kulturam. Osnovni pogoj, ki lokalizacijo omogoča, je podpora standardu Unicode.

Opomba: kratici i18n in l10n

Pri lokalizaciji in internacionalizaciji bomo pogosto zasledili ti dve kratici. Prva pomeni internationalisation (v prevodu internacionalizacija), zato je i na začetku, nato sledi 18 znakov in še n na koncu kratice. Podobno druga kratica pomeni localisation (v prevodu lokalizacija), zato je l na začetku, sledi 10 znakov (oziroma črk) in n na koncu kratice.

Lokalizacija v Javi

Java je bila že zasnovana z mislijo na lokalizacijo. Vendar je žal izvajalna knjižnjica prvih različic jave (s podporo za krajevne posebnosti) malce slabša. Vendar so se na srečo te zadeve v novejših različicah jave uredile in tako je razvoj prilagodljivega pograma znatno olajšan.

Unicode v Javi

Unicode v Javi je popolnoma podprt, saj so prav vsi nizi v javi zapisani v tem standardu in celo prevajalnik ga upošteva (spremenljivke npr. lahko poimenujemo s črkami katerekoli svetovne abecede, čeprav se takšna praksa zaradi posebnosti različnih operacijskih sistemov, ki Javo gostijo, ne priporoča ravno najbolj).

Osebna orodja