Logo

Iz MaFiRaWiki

Ta članek ali del članka je v delu. Veseli bomo, če ga boste dopolnili in popravili.

Kaj pomeni to opozorilo?

Logo je programski jezik, ki izvira iz jezika Lisp, popularen pa je postal z želvjo grafiko. Logo uporablja le oglate oklepaje za sezname, medtem ko običajnih oklepajev ne potrebuje. Obstaja več dialektov Loga. Na voljo je brezplačen tolmač za MSWLogo, ki ga bomo uporabljali na teh straneh.

Zgledi

Procedura, ki nariše kvadrat:

to kvadrat
 repeat 4 [fd 100 rt 90]
end

Ta procedura nariše glavnik (:stevilo je parameter, ki predstavlja število zob glavnika):

to glavnik :stevilo
 repeat :stevilo-1 [fd 50 bk 50 rt 90 fd 10 lt 90]
 fd 50 bk 50 
 rt 180 fd 10 rt 90 fd (:stevilo-1)*10
 fd (:stevilo-1)*10 rt 90 fd 10 rt 90 fd (:stevilo-1)*10
 lt 90
end

Procedura, ki nariše računalniško miško:

to miska
 lt 90 arc 180 50 pu fd 50 pd 
 repeat 3 [rt 90 fd 100]
 bk 100
 repeat 2 [rt 90 fd 50]
 bk 100 lt 90 fd 50 bk 100
 pu fd 50 rt 90 bk 50 pd
end

Naslednja procedura nariše torto (:a je polmer torte, :b je število kosov, :c pa barva torte):

 to torta :a :b :c
  circle :a
  setfc :c fill
  circle :a/3
  circle :a/3*2
  repeat :b [fd :a bk :a rt 360/:b]
 end

Naslednja procedura nariše vetrnico (:velikost je velikost vetrnice, :stevilo pa število krakov):

 to vetrnica :velikost :stevilo
  repeat :stevilo [
   fd :velikost lt 90 fd :velikost/10 
   rt 90 fd :velikost
   rt 90 fd :velikost/5 rt 90 fd :velikost 
   rt 90 fd :velikost/10
   rt 90 bk :velikost rt 360/:stevilo 
  ]
 end

Glej tudi

Osebna orodja