Logična operacija

Iz MaFiRaWiki

(Preusmerjeno iz Logični operator)

Logična opracija je simbol ali beseda, ki povezuje med seboj logične izraze bodisi v formalnem ali naravnem jeziku v skladu z gramatiko jezika, tako da je valuacija sestavljenega izraza odvisna od valuacije prvotnih izrazov. Številu argumentov pravimo mestnost logične operacije. V običajni dvovrednostni logiki lahko vsako logično operacijo predstavimo z Boolovo funkcijo oz. pravilnostno tabelo.

Poznamo dve ničmestni operaciji: konstanti T in F. Poznamo štiri enomestne operacije ter 16 dvomestnih logičnih operacij. V spošnem obstaja 2^{(2^n)} n-mestnih logičnih operacij.


Klasične logične operacije so: negacija \lnot, konjunkcija \land, disjunkcija \lor, implikacija \Rightarrow in ekvivalenca \Leftrightarrow.

Glej tudi

Osebna orodja