Ločilo (Java)

Iz MaFiRaWiki

(Preusmerjeno iz Ločila (Java))
GFDL Avtor tega članka je študent/ka JozePremru.

Pripravil/a ga je pri predmetu Računalništvo 2 (FMF PRA).


Kljub temu ste vsi vabljeni k urejanju in popravkom, saj je bistvo wikija ravno v sodelovalnem delu.

V programski kodi je nekaj posebnih simbolov, ki jih uporabljamo kot ločila.

Vsak programski stavek se mora končati s podpičjem ( ; ).

Več sorodnih programskih stavkov združimo v stavčni blok z zavitim oklepajem ( {} ).

Parametre, ki jih posredujemo metodam, zapišemo v običajni oklepaj ( () ), ki se lahko uporablja tudi za določanje vrstnega reda izračunavanj. Če je parametrov več, jih ločimo z vejico.

Osebna orodja