Linux (Gorazd Kovacic)

Iz MaFiRaWiki

Opis

Naslov: SSH (Secure shell) strežnik - namestitev in prijava iz klienta

 • Namestil bom ssh strežnik oziroma program, ki omogoča drugim, da se priklopijo na nas. Omogoča, da se od zunaj priklopimo na oddaljeni računalnik.
 • Uporabil bom nadzornika (Hypervisor) VirtualBox, ki je tipa 2, kar pomeni, da teče na operacijskem sistemu, v našem primeru Windows XP.
 • Ssh strežnik bom namestil na virtualni računalnik Ubuntu_server, prijavil pa se bom iz virtualnega računalnika Kubuntu (klient), na kateraga prav tako namestimo paket openssh-server.
 • Snemal bom s programom WINK.

Snemalna knjiga

 • Smo v konzoli virtualnega računalnika s sistemom Linux, in sicer Ubuntu server. Vsi ostali programi in virtualni računalniki so zaprti oziroma ugasnjeni.
 • SPOROČILO: Na serverju bomo namestili SSH strežnik, ki omogoča, da je računalnik viden od zunaj. SSH je program, ki omogoča, da se od zunaj preko varne seje priklopimo na oddaljeni računalnik.[Naprej, kazalec na gumb Next]
 • SPOROČILO: Najprej poiščemo paket, povezan z ssh strežnikom.[Naprej, kazalec na gumb Next]
 • Vpišemo ukaz sudo apt-cache search openssh.
 • SPOROČILO: Vidimo, da se paket imenuje openssh-server, zato ga namestimo.
 • Vpišemo ukaz sudo apt-get install openssh-server.
 • SPOROČILO: Na serverju ustvarimo uporabnika z imenom blek.[Naprej, kazalec na gumb Next]
 • Vpišemo ukaz sudo adduser blek.
 • SPOROČILO: Ugotoviti moramo IP-številko serverja, ki jo bomo potrebovali pri prijavi preko ssh-ja.[Naprej, kazalec na gumb Next]
 • Vpišemo ukaz ipconfig.
 • SPOROČILO: Zapomnimo si sledečo številko.[Naprej, kazalec na gumb Next]
 • Pokažemo na ip številko serverja.
 • SPOROČILO: V nadaljevanju zaženemo virtualni računalnik s sistemom Linux, in sicer Kubuntu.[Naprej, kazalec na gumb Next]
 • Smo v konzoli Kubuntu-ja.
 • SPOROČILO: Namestimo paket openssh-server.[Naprej, kazalec na gumb Next]
 • Vpišemo ukaz sudo apt-get install openssh-server.
 • SPOROČILO: Sedaj se prijavimo na server preko ssh-ja v sledeči obliki: uporabniško_ime@naslov_serverja. Prijavimo se kot uporabnik blek.[Naprej, kazalec na gumb Next]
 • Vpišemo ukaz ssh blek@ip_serverja.
 • SPOROČILO: THE END. Avtor: Gorazd Kovačič.[Naprej, kazalec na gumb Next]

Kvizna vprašanja

 • Kaj je to ssh (Secure shell)?
  • To je program, ki omogoča da se od zunaj preko varne seje priklopimo na oddaljeni računalnik.[Odziv: Pravilno!]
  • Nam omogoča varovanje pred virusi, črvi.[Odziv: Nepravilno! To ni protivirusni program.]</b>]
  • Omogoča varno hranjenje podatkov o uporabnikih, skupinah, storitvah itd.[Odziv: Nepravilno! Bodi pozoren, to ni LDAP-strežnik (Lightweight directory access protocol).]
 • Kateri paket je potrebno naložiti za ssh-server?
  • Openssh-server.[Odziv: Pravilno!]
  • Fwknop-server.[Odziv: Nepravilno!]</b>]
  • Sshpass.[Odziv: Nepravilno!]
 • S kakšnim ukazom namestimo paket za ssh-server?
  • sudo apt-get install openssh-server.[Odziv: Pravilno!]
  • apt-get install openssh-server.[Odziv: Nepravilno! Za nameščanje potrebuješ administratorske pravice.]</b>]
  • sudo apt install openssh-server.[Odziv: Nepravilno! Nakaj manjka v ukazu.]
 • Kako se prijavimo na strežnik preko ssh?
  • Vpišemo: ssh uporabniško_ime@naslov_strežnika.[Odziv: Pravilno!]
  • Vpišemo: ssh uporabniško_ime.[Odziv: Nepravilno! Nekaj manjka v ukazu.]</b>]
  • Vpišemo: ssh naslov_strežnika.[Odziv: Nepravilno! Nekaj manjka v ukazu.]</b>]
 • Na strežnik se prijavljamo iz drugega računalnika. Ali mora biti tudi na klientu nameščen ustrezen paket?
  • Da.[Odziv: Pravilno!]
  • Ne.[Odziv: Nepravilno!]
Osebna orodja