Linearna preslikava

Iz MaFiRaWiki

Naj bosta U,V vektorska prostora nad istim poljem \mathbb{F}. Preslikava A\colon U\to V je linearna, če zanjo veljata naslednji zahtevi:

Osebna orodja