Lekcija: Uvod v objektno programiranje

Iz MaFiRaWiki


Povzetek

Objektno programiranje je pristop k programiranju, v katerem podatke predstavimo z objekti. V Javi objekt vedno pripada razredu. Definicija razreda opisuje komponente in metode, iz katerih sestoji objekt.

Osnovni pojmi

Glej tudi

Osebna orodja