Lekcija: Urejanje podatkov

Iz MaFiRaWiki

Povzetek

Urejanje podatkov po velikosti, abecednem redu ali po kaki drugi vrsti ureditve je pogosta računalniška naloga.

Poznamo več algoritmov za urejanje podatkov. Katerega uporabimo, je odvisno od tega, kakšne podatke urejamo in kako so podani (v tabeli, v seznamu, ali na datoteki). Posvetimo se postopkom za urejanje podatkov v tabeli.

Pojmi

Glej tudi

Osebna orodja