Lekcija: Osnove Jave

Iz MaFiRaWiki


Povzetek

Prevajanje programov

Osnovni tipi in operacije

Spremenljivke

 • Deklaracija spremenljivke
 • Konstanta
 • Začetna vrednost, kaj se zgodi, če ne podamo začetne vrednosti

Vhod in izhod

 • Ukaza System.out.print in System.out.println za izpis na zaslon
 • Razred BufferedReader (Java) in branje s tipkovnice

Tabele

 • Tabele:
 • kako naredimo novo tabelo, ukaz new
 • dolžina tabele, dostopanje do elementov tabele
 • dvojne tabele in matrike

Nizi

 • Razred String in delo z nizi znakov:
 • kako primerjamo nize (metodi equals in compareTo)
 • dolžina niza, dostopanje do znakov v nizu
 • pretvarjanje niza v število (int in double): Integer.parseInt in Double.parseDouble.
 • pretvarjanje števila v niz

Zanke

Statične metode

 • Sestavni deli metode (deklaracija tipa, imena in argumentov ter definicija)
 • Ukaz return

Glej tudi

Osebna orodja