Lekcija: Podatkovne strukture

Iz MaFiRaWiki

Povzetek

Podatkovna struktura je način, kako podatke organiziramo in predstavimo. Podatkovna struktura določa:

  • kako so podatki predstavljeni
  • kakšne so osnovne operacije za delo s podatkovno strukturo

Kakšno podatkovno strukturo izberemo, je odvisno predvsem od tega, kaj bi radi s podatki počeli.

Spoznamo nekaj osnovnih podatkovnih struktur: tabela, seznam, drevo, graf in imenik.

V objektnem programskem jeziku podatkovno strukturo definiramo kot razred, lahko tudi več razredov.

Pojmi

Glej tudi

Osebna orodja