Lavrič, Boris; matematični kolokvij januar 2004

Iz MaFiRaWiki

Zveznost naraščajočih funkcij

Boris Lavrič

Univerza v Ljubljani

15. januar 2004


Množica točk nezveznosti naraščajoče realne funkcije realne spremenljivke je zelo majhna. Na predavanju nas bo zanimalo, v kolikšni meri velja to za splošne naraščajoče funkcije.

Osebna orodja