Lastništvo datoteke (Windows)

Iz MaFiRaWiki

Vsaka mapa oziroma datoteka ima svojega lastnika, ponavadi tistega, ki jo je ustvaril. Lastnik ima zato privilegij pri dodeljevanju pravic.

Prevzem lastništva

Lastništvo določene mape oziroma datoteke lahko načeloma prevzame samo administrator in sicer z desnim miškinim klikom na omenjeno mapo oz. datoteko, kjer v priročnih izbirah izbere Properties, nato zavihek Security, v njem pa gumb Advanced in nato zavihek Owner, kjer nastavi novega lastnika.

Kadar je neka mapa zaščitena tudi pred administratorjem, si lahko ta povrne vse pravice na njej. Vendar to lahko stori le, če pred dodeljevanje pravic prevzame lastništvo posamezni mapi oz. datoteki. Seveda mora biti pri mapah pozoren tudi na dedovanje lastništva, saj je potrebno drugače za vsako mapo posebej določiti lastništvo in nato pravice.

If you are running Microsoft Windows XP Home Edition, you must start the computer in safe mode, and then log on with an account that has Administrative rights to have access to the Security tab.

Če uporabljamo Microsoft Windows XP Home Edition lahko dostopamo do Security malce drugače. Računalnik je potrebno zagnati v varnem načinu (safe mode) in se potem prijaviti z administratorskimi pravicami.

Osebna orodja