Laplaceova matrika

Iz MaFiRaWiki

Naj bo G neusmerjen graf brez znak. Laplaceova matrika grafa G je L(G) = D(G) − A(G), kjer je D(G) diagonalna matrika, ki ima na diagonali stopnje vozlišč, A(G) pa je matrika sosednosti.

Osebna orodja