Kriptografija

Iz MaFiRaWiki

Kriptografíja ali skrivnopisje (grško kryptós - skrit + gráphein - pisati) je znanstvena veda o tajnem, nerazumljivem pisanju sporočil in njihovemu prebiranju, ko je poznan spremembni postopek. Osnovno sporočilo po navadi imenujemo čistopis (angleško cleartext, plaintext), zašifrirano pa šifropis ali tajnopis (angl. ciphertext). Kriptografija je del kriptologije.

Viri

Osebna orodja