Kranjc, Marko; Matematični kolokvij maj 2007(2)

Iz MaFiRaWiki

Matematična pripravljenost ameriških brucov

Marko Kranjc

Western Illinois University, ZDA

24. maj 2007


V predavanju bomo opisali, kako poteka ocenjevanje matematične pripravljenosti ameriških brucov. Zanimalo nas bo, na primer, koliko brucov na Western Illinois University potrebuje popravljalni predmet iz osnovne algebre in kako so se procenti takih študentov spreminjali zadnja leta. Razpravljali bomo o možnih vzrokih takih rezultatov in o eventualnih rešitvah. Ameriški sistem bomo skušali primerjati s slovenskim, posebno še v luči novih sprememb, ki jih zahteva bolonjski sporazum.


Glej tudi

Matematični kolokviji

Osebna orodja