Koren

Iz MaFiRaWiki

Koren lahko pomeni odlikovani element neke množice.

Če je M množica in r njen element, imenujemo par ('M,r) zakoreninjena množica M s korenom 'r. Običajno množica M nosi kakšno matematično strukturo, tedaj pojem zakoreninjene množice ali množice s korenom smiselno prenesemo na pojem zakoreninjene strukture.


Primeri:

  1. če želimo vplejati pojem fundamentalne grupe, moramo obravnavati topološki prostor X z izbrano točko x0 ∈ X, torej par (X,x0) in je x koren.
  2. Če v grafu G = (V,E) izberemo posebno vozlišče (koren) v0, dobimo (G,v0) graf s korenom.
  3. V posebnem primeru, ko je graf G drevo, dobimo na ta način drevo s korenom.
Osebna orodja