Konstruktorji

Iz MaFiRaWiki


Konstruktorji so posebne metode. Kličemo jih lahko le ko tvorimo objekt, z besedo new in ne posebej, torej je njihov namen, da nastavijo vrednosti komponent objekta. Izvede se ob deklaraciji razredov. Imajo enako ime kot razred. V razredu imamo lahko več konstruktorjev. Uporabljamo jih za nastavitev začetnih vrednosti. Ker se imena ujemajo, se morajo konstruktorji med sabo razlikovati v parametrih (različno število in različni tipi parametrov), torej v podpisu. Nimajo tipa, tudi void ne. Ne vračajo ničesar, ni stavka return. Če bi uporabniku radi ponudili več možnosti začetnega objekta, govorimo o več konstruktorjih (preobteževanje); več metod z enakim imenom. Poznamo več vrst konstruktorjev, in sicer zaščitniški konstruktorji - ključna beseda 'protected' --> uporabijo ga lahko le podrazredi razreda; javni konstruktoji - ključna beseda 'public' --> razredi so lahko ustvarjeni od koder koli, vidni zunanjemu svetu; privatni konstruktorji - ključna beseda je private --> nihče ne more napraviti instance razreda, lahko pa to storimo s pomočjo javnih statičnih metod, ki prevzemajo nalogo ustvaritve razreda (this.x = x). Standardni konstruktor je konstruktor brez parametrov.

Osebna orodja